تجهیزات نورپردازی

آراتکس
»

مقالات

آموزش استاندارد IP

آموزش استاندارد IP

حتما شما هم بارها و بارها با عباراتی مانند IP57،IP65 و ... رو به رو شده اید و این سوال برای شما مطرح شده است که IP چیست و چه معنا و مفهومی دارد. هر دستگاه الکترونیکی یک درجه حفاظتی و یا IP دارد که هنگام خرید آن ها به خصوص دستگاه هایی که در فضای باز قرار می گیرند مانند دوربین مداربسته و تابلو تبلیغاتی باید به مشخصه IP آن توجه کرد.

درجه حفاظتی یا IP چیست؟
IP در واقع یک استاندارد بین المللی برای تعیین مقاومت تجهیزات الکتریکی در مقابل نفوذ ذرات خارجی و آب است .لغت IP در واقع مخفف دو کلمهingress protection   می باشد .سیستم درجه بندی IP از همین حروف به همراه یک عدد دو رقمی تشکیل شده است. هر یک از این ارقام نشان دهنده میزان مقاومت دستگاه در مقابل یک عامل است. رقم اول (سمت راست) حفاظت در مقابل ورود اجسام خارجی به بدنه را نشان میدهد مانند گرد و غبار. رقم دوم (سمت چپ) حفاظت در مقابل ورود مواد مایع مانند اب به بدنه را نشان میدهد. جدول زیر به صورت کامل درجه بندی های این استاندارد را نشان می دهد.


   حفاظت در برابر ورود اجسام خارجی  
 رقم اول  توضیحات شرح 
 0  بدون حفاظت بدون هیچ گونه حفاظت خاص 
 1  حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از 50 میلیمتر  حفاظت در مقابل دسترسی غیر مجاز سطوح بزرگ بدن
2  حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از 12 میلیمتر  حفاظت در مقابل انگشت یا اجسام با قطر متوسط
 3  حفاظت شده در برابر ورود اجسام  جامد با قطر بزرگتر از 2.5 میلیمتر   حفاظت در مقابل ابزار و اجسام با قطر کم
 4  حفاظت شده در برابر ورود اجسام جامد با قطر بزرگتر از 1 میلیمتر  حفاظت در مقابل سیم یا نوار
 5  حفاظت شده در برابر ورود گرد و غبار  از ورود کامل گرد و غبار جلوگیری نمی شود اما به راحتی هم وارد بدنه نمی شوند.
 6  حفاظت شده در برابر ورود ریز گرد  هیچ گرد و غباری به بدنه وارد نمی شود

   حفاظت در برابر ورود مایع  
 رقم دوم   توضیحات  شرح
 0  بدون حفاظت  بدون هیچگونه حفاظت خاص
 1  عایق در برابر چکه های عمودی آب  از نفوذ قطراتی که به صورت عمودی بر روی بدنه میریزند جلوگیری میکند
 2  عایق در برابر چکه های آب با حداکثر زاویه 15 درجه  در صورتی که قطره های آب با زاویه 15 درجه نسبت به خط عمود از هر جهت بر روی بدنه ریخته شود تاثیر مضری بر دستگاه ندارد
 3  عایق در برابر پاشیده شدن حداکثر زاویه 60 درجه  در صورتی که قطره های آب با زاویه 60درجه نسبت به خط عمود از هر جهت بر روی بدنه ریخته شود تاثیر مضری بر دستگاه ندارد
 4  عایق در برابر بارش آب از هر جهت و هر زاویه  اگر از هر جهتی بر روی بدنه آب پاشیده شود نباید تاثیر مضری بر دستگاه داشته باشد
 5  عایق در برابر پاشیده شدن آب با فشار از هر جهت   در صورتی که آب با فشار از هرجهت بر بدنه ریخته شود نباید تاثیر مضری بر دستگاه داشته باشد
 6 عایق در برابر پاشیده شدن آب بافشار زیاد از هر جهت  در صورتی که آب با فشار خیلی زیاد از هر جهت بر بدنه ریخته شود نباید تاثیر مضری بر دستگاه داشته باشد
 7  عایق در برابر غوطه ور شدن موقت دستگاه در آب  دستگاه میتواند بدون تاثیر مضر برای مدت محدودی در آب غوطه ور شود

 8  عایق در برابر استفاده دائمی در آب  از دستگاه می توان به صورت دائمی در زیر آب استفاده کرد بدون آنکه هیچ تاثیر مخربی بر عملکرد آن داشته باشد

پس به طور مثال IP 66 به معنای غیر قابل نفوذ در برابر نفوذ گرد و غبار و حفاظت در مقابل فشار آب شدید و یا IP44 به معنای حفاظت در برابر ابزار و سیم با قطر کمتر ار 1.5 میلیمتر و حفاظت در برابر پاشیدن آب بیشتر از باران